Opredelitev pojmov

Splošni pogoji uporabe spletne trgovine PSD so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.
Upravljatelj spletne trgovine PSD ETR (PSDSHOP.SI) je PSD d.o.o., Kratka pot 6, 1000 Ljubljana (ves čas “PSD ETR”).
PSD si pridržuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način brez predhodnega opozorila.